начало » Профил на купувача

Архив
2019-001 Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 1“ по две обособени позиции

от 21.01.2019

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор ОП 1.

6. Проект на договор ОП 2.

7. Методика за оценка на офертите.

8. Образци.

 

13.02.2019 г.    Писмено разяснение. 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.