начало » Профил на купувача

Архив
2018-066 ОТКРИТА ПРОЦУДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ШРЕДИРАНЕ) И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

от 06.12.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Споразумение.

6. Проект на договор.

7. Образци.

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.