Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-066 ОТКРИТА ПРОЦУДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ШРЕДИРАНЕ) И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

от 06.12.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Споразумение.

6. Проект на договор.

7. Образци.

 

21.01.2019 г.    Доклад от 17.01.2019 г.

21.01.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител № 131 от 21.01.2019 г.

05.03.2019 г.    Обявление за възложена поръчка от 27.02.2019 г.

05.03.2019 г.    Договор № У-39 / 20.02.2019 г. 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца