Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-065 Избор на изпълнител за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”

от 04.12.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

11.12.2018 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

18.12.2018 г.    Протокол от 17.12.2018г.

 ДОГОВОР № У-284 от 21.12.2018г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца