Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-064 ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО

от 27.11.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Образци.

7. Приложение към Техническата спецификация.

 

 29.01.2019г.  Доклад утвърден на 28.01.2019г.

 29.01.2019г.  Решение за определяне на изпълнител № 277 от 29.01.2019г.

 01.04.2019г.  Обявление за възложена поръчка.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца