начало » Профил на купувача

Архив
2018-064 ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО

от 27.11.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Образци.

7. Приложение към Техническата спецификация.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.