Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-061 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА МЕПРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА И ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ, ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОЕКТИ – ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 13.11.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2.1 Покана до  "АС ОРЕЛ - 2006" ЕООД

2.2 Покана до  "ПИ ЕС ЕС " ООД

2.3 Покана до  "СИТИ" ЕООД

3. Техническа спецификация.

4. 1 Проект на договор охрана - об. поз. 1

4.2 Проект на договор охрана - об. поз. 2

5. Образци.

 

21.11.2018 г.    Доклад от 21.11..2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 1 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 2 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 3 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 4 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 5 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 6 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Протокол № 7 от 20.11.2018 г. 

21.11.2018 г.    Решение № 3688 от 21.11.2018 за определяне на изпълнител. 

10.12.2018 г.    Обявление за възложена поръчка. 

10.12.2018 г.    Договор по Об. позиция № 1. 

10.12.2018 г.    Договор по Об. позиция № 2. 

19.04.2019 г.    Обявление за изменение. 

19.04.2019 г.    Допълнително споразумение № 1. 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца