начало » Профил на купувача

Архив
2018-060 Доставка на техническа сол за нуждите на ОП БКС, необходима за посипване на пътища /против заледяване/ за зимно поддържане на уличната мрежа на гр.Враца и населените места в общината

от 26.10.2018

1. Решение за откриване на процедура.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.