Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-060 Доставка на техническа сол за нуждите на ОП БКС, необходима за посипване на пътища /против заледяване/ за зимно поддържане на уличната мрежа на гр.Враца и населените места в общината

от 26.10.2018

1. Решение за откриване на процедура.

 

07.12.2018 г.    Обявление за възложена поръчка.

07.12.2018 г.    Договор № 264 от 05.12.2018 г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца