начало » Профил на купувача

Архив
2018-055 "ПЕРИОДИЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА, ВКЛЮЧВАЩО ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА, ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И ДРУГИ УСЛУГИ - ПО ЧЕТИРИ

от 11.10.2018

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка на офертите.

7. Образци.

 

16.11.2018 г.    Доклад от 15.11..2018 г. 

16.11.2018 г.    Решение за определяне на изпълнител от 16.11..2018 г. 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.