начало » Профил на купувача

Архив
2018-051 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

от 14.09.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

01.10.2018 г.  Съобщение.

08.10.2018 г.  Протокол от 08.10.2018 година.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.