начало » Профил на купувача

Архив
2018-035 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година

от 22.06.2018

2018-035 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

 

17.07.2018 г.     Решение за прекратяване № 2223 от 17.07.2018 г. 

01.08.2018 г.     ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА. 

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.