Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-029 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“ и „Гражданска отговорност” по две обособени позиции

от 25.05.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

5. Списък - Приложение №1, №2, №3, №4, №5 и №6.

 

29.05.2018 г.   Разяснение

04.06.2018 г.   Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП

11.06.2018 г.   Протокол от 11.06.2018 г.

25.06.2018 г.   Договор У-161 от 20.06.2018 година за Обособена позиция №1.

25.06.2018 г.   Договор У-162 от 20.06.2018 година за Обособена позиция №2.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца