Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-023 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Oбщина Враца – Проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

от 02.05.2018

1. Решение за откриване.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Образци.

 

16.07.2018 - Доклад от 16.07.2018 г. 

16.07.2018 - Решение 2204 от16.07.2018 г. за определяне на изпълнител. 

05.09.2018 - Обявление за възложена поръчка за Об. поз №1 и № 3.  

05.09.2018 - Договор по Об. поз. №1.  

05.09.2018 - Договор по Об. поз. №3.   

05.10.2018 - Решение № 3364 от 05.10.2018 година за определяне на изпълнител на Об. поз. № 2

07.11.2018 - Обявление за възложена поръчка за Об. поз №2.  

07.11.2018 - Договор по Об. поз. №2.  

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца