Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-022 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 02.05.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика.

7. Образци.

 

17.05.2018 г.      Решение № 1583 от 14.05.2018 г. за одобряване на изменение на обществена поръчка. 

17.05.2018 г.      Разяснение. 

23.05.2018 г.      Разяснение 2. 

13.08.2018 г.      Доклад, утвърден на 10.08.2018 г.. 

13.08.2018 г.      Решение за определяне на изпълнител № 2905 от 13.08.2018 г. 

13.08.2018 г.      Решение за прекратяване на процедурата № 2906 от 13.08.2018 г. 

29.08.2018 г.      Обявление за възложена поръчка за Об. поз. № 3. 

20.09.2018 г.  Обявление за възложена поръчка за Об.поз. №4 и Об. поз. № 5.

20.09.2018 г.  Договор за Об. поз. № 4.

20.09.2018 г.  Договор за Об. поз. № 5.

04.12.2018 г.      РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБ. ПОЗ. 2. 

07.01.2019 г.  Обявление за възложена поръчка за Об. позиция № 1.

07.01.2019 г.  Договор за Об.позиция № 1.

18.01.2019 г.  Обявление за възложена поръчка за Об. позиция № 2.

18.01.2019 г.  Договор за Об.позиция № 2.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца