Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-020 Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1" „Регионална социална инфраструктура“, по четири обособени позиции“

от 23.04.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор по Обособена позиция №1.

6. Проект на договор по Обособена позиция №2.

7. Проект на договор по Обособена позиция №3.

8. Проект на договор по Обособена позиция №4.

9. Образци.

 

05.06.2018г.  Протокол от 04.06.2018г.

05.06.2018г.  Решение за определяне на изпълнител № 1843 от 05.06.2018г.

24.07.2018г.  Решение № 2549 от 24.07.2018 г.

25.07.2018г.  Обявление за възложена поръчка за Об.поз. №1, №3 и №4.

25.07.2018г.  Договор за Об.поз. № 1.

25.07.2018г.  Договор за Об.поз. № 3.

25.07.2018г.  Договор за Об.поз. № 4.

04.09.2018г.  Обявление за възложена поръчка за Об.поз. №2.

04.09.2018г.  Договор за Об.поз. № 2.

25.04.2019 г.    Анекс към договор№ 181от 16.07.18г.

25.04.2019 г.    Анекс към договор№ 216 от 03.09.18г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца