Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-019 ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМПЮТЪРНА И ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

от 20.04.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

5. Ценоразпис

 

11.05.2018 г.   Протокол от 11.05.2018 г. 

18.05.2018 г.   Договор №У-128 от 18.05.2018 г. 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца