Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-016 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца по две обособени позиции

от 04.04.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

12.04.2018 г.   Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

19.04.2018 г.   Протокол от 19.04.2018 г. 

10.05.2018 г.    Договор № У-110 от 27.04.2018 година по Об. поз. 1.

10.05.2018 г.    Договор № У-109 от 27.04.2018 година по Об. поз. 2.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца