начало » Профил на купувача

Архив
2018-014 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И РЕМОНТ СПОРТНА ЗАЛА В С. ЗГОРИГРАД, ОБЩИНА ВРАЦА- ТЕКУЩ РЕМОНТ

от 28.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. КСС

5. Образци

 

18.04.2018   Протокол от 18.04.2018 г.

02.05.2018 г.    Договор № C-108 ОТ 27.04.2018 г.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.