Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-013 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА

от 28.03.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Покана.

3. Техническа спецификация.

4. Проект на договор.

5. Методика за оценка.

6. Образци.

7. Работен проект.

 

20.04.2018 г.      Протокол №1 от 12.04.2018 г. 

20.04.2018 г.      Протокол №2 от 12.04.2018 г. 

20.04.2018 г.      Протокол №3 от 12.04.2018 г. 

20.04.2018 г.      Протокол №4 от 12.04.2018 г. 

20.04.2018 г.      Протокол №5 от 19.04.2018 г. 

20.04.2018 г.      Доклад от 19.04.2018 г. 

20.04.2018 г.      Решение за избор на изпълнител от 20.04.2018 г. 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.