Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-012 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2018 Г.

от 13.03.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка.

7. Образци.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.