Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-009 Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на комп

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

22.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

02.04.2018 г.      Протокол от 02.04.2018 г.

18.04.2018 г.      Протокол №2 от 18.04.2018 г. 

02.05.2018 г.    Договор № У-103 ОТ 25.04.2018 г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца