Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-009 Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на комп

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.