Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-008 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2018 година

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.