Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-006 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов

от 08.03.2018

1.Становище за осъществен контрол КСИ 27/26.02.2018 г.

2. Решение за откриване на процедура.

3. Обявление за поръчка.

4. Указания.

5. Техническа спецификация.

6. Проект на договор.

7. Образци.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.