Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-005 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 06.03.2018

1. Решение.

2. Покана за Об.Поз.№1.

3. Покана за Об.Поз.№2.

4. Покана за Об.Поз.№3.

5. Техническа спецификация.

6. Проект на договор.

7. Методика за оценка.

8. Образци.

9. Технически проекти.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.