Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-004 „Избор на изпълнител за обслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”

от 26.02.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

06.03.2018   Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП

14.03.2018   Протокол, утвърден на 14.03.2018 г.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.