Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2018-001 ДЕЙНОСТИ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ГОДИНА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 22.01.2018

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Образци.

6. Проект на договор по обос. поз. 1.

7. Проект на договор по обос. поз. 2.

8. Проект на договор по обос. поз. 3.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.