Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-051 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА

от 21.12.2017

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Работен проект.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка.

7. Образци.

 

12.01.2018 г.     Разяснение. 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.