Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-050 Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" № 140, бл. "Май № 1

от 11.12.2017

1.Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП.

14.12.2017 г.

2. Решение за откриване на процедура.

3. Обявление за поръчка.

4. Указания.

5. Техническа спецификация.

6. Проект на договор.

7. Методика за оценка.

8. Образци.

9. Техническо и енергийно обследване.

 

08.01.2018 г.     Становище на АОП за осъществен контрол- КСИ-219 от 28.12.2017 година. 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.