начало » Профил на купувача

Архив
2017-049 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 28.11.2017

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика.

7. Образци.

 

18.12.2017   Разяснение.

                              Ценоразпис - образец.

21.12.2017   Разяснение 2.

                              ОП-2 - Приложение.     ОП-4 - Приложение.     ОП-5 - Приложение.

21.12.2017   Разяснение 3.

                              ОП-4 - Приложение.     ОП-5 - Приложение.

08.01.2018   Решение №37/08.01.2018 г. за прекратяване.

24.01.2018   Обявление за възложена поръчка.

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.