начало » Профил на купувача

Архив
2017-048 „Избор на изпълнител за изготвянето на материали, които да дават информация и комуникация по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” по две обособени позиции”

от 15.11.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

19.12.2017   Протокол от 19.12.2017 г.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.