Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-047 „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

от 08.11.2017

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика.

7. Образци.

8. Технически проекти.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.