Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-045 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по шест обособени позиции”

от 02.11.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

7. Становище за осъществен контрол КСИ - 196/31.10.2017

 

13.11.2017 г.     Становище за осъществен контрол КСИ - 196/10.11.2017

16.11.2017 г.     Разяснение.

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.