начало » Профил на купувача

Архив
2017-044 „Доставка на контейнери тип „Ракла“, с обем 1,1 куб. м и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”

от 01.11.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

08.11.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП

17.11.2017   Протокол 17.11.2017 г.

 12.12.2017   Договор Д-275 от 07.12.2017 година.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.