Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017 - 031 „Изработване на проект Общ устройствен план на Община Враца, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията“

от 24.07.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Образци

6. Методика за оценка

7. Проект на договор

 

02.08.2017 г.  Разяснение

04.08.2017 г.  Разяснение

10.08.2017 г.  Разяснение

30.08.2017 г.  Протокол №1 от 30.08.2017 г.

27.09.2017 г.  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

06.10.2017 г.  Протокол №2 от 27.09.2017 г.

06.10.2017 г.  Протокол №3 от 05.10.2017 г.

06.10.2017 г.  РЕШЕНИЕ № 2449 ОТ 06.10.2017 г.

23.11.2017    Договор № У-258 от 20.11.2017 г.

23.11.2017    Обявление за възложена поръчка.


 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца