Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017 - 031 „Изработване на проект Общ устройствен план на Община Враца, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията“

от 24.07.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Образци

6. Методика за оценка

7. Проект на договор

 

02.08.2017 г.  Разяснение

04.08.2017 г.  Разяснение

10.08.2017 г.  Разяснение

30.08.2017 г.  Протокол №1 от 30.08.2017 г.

27.09.2017 г.  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

06.10.2017 г.  Протокол №2 от 27.09.2017 г.

06.10.2017 г.  Протокол №3 от 05.10.2017 г.

06.10.2017 г.  РЕШЕНИЕ № 2449 ОТ 06.10.2017 г.


 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.