начало » Профил на купувача

Архив
2017 - 030 „Избор на изпълнител за информация и публичност на проект: “Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца по две обособени позиции“

от 24.07.2017

 

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Образци

4. Проект на договор

 

31.07.2017  Съобщение за удължаване на срокa за получаване на оферти.

07.08.2017  Протокол на 07.08.2017 година.

17.08.2017  Договор № У-196 от 16.08.2017 година за Обособена позиция №2.

17.08.2017  Договор № У-197 от 16.08.2017 година за Обособена позиция №1.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.