начало » Профил на купувача

Архив
2017-027 „Реконструкция ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца)“

от 07.07.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Проект на договор.

4. Образци.

5. Техническа спецификация.

6. Методика за оценка.

7. Указания.

8. Работен проект.

9. КСС.

24.07.2017г. - Разяснение

31.07.2017г. - Разяснение

03.08.2017г. - Разяснение

10.08.2017г. - ПРОТОКОЛ 1 ОТ 10.08.2017Г.

18.08.2017г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти.

24.08.2017г. - ПРОТОКОЛ 2 от 18.08.2017Г.

24.08.2017г. - ПРОТОКОЛ 3 от 24.08.2017Г.

24.08.2017г. - РЕШЕНИЕ № 2126 от 24.08.2017Г.

13.09.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.

13.09.2017г. - ДОГОВОР С-209 ОТ 11.09.2017 Г.

13.09.2017г. - Приложения:  

                           ЛИНЕЕН ГРАФИК.

                           ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

                           ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.

                           ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.

                           ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.

                           ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.