Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-027 „Реконструкция ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца)“

от 07.07.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Проект на договор.

4. Образци.

5. Техническа спецификация.

6. Методика за оценка.

7. Указания.

8. Работен проект.

9. КСС.

24.07.2017г. - Разяснение

31.07.2017г. - Разяснение

03.08.2017г. - Разяснение

10.08.2017г. - ПРОТОКОЛ 1 ОТ 10.08.2017Г.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.