Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-026 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

от 06.07.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Проект на договор.

4. Образци.

5. Техническа спецификация.

6. Методика за оценка.

7. Указания.

8. ЕО+ТО за обособена позиция 1.

9. ЕО+ТО за обособена позиция 2.

 

13.07.2017  Решение за промяна.

 

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.