Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-018 Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца

от 18.05.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. Проект на договор.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.