Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-017 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 по четири обособени позиции.

от 17.05.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Указания.

4. Проект на договор.

5. Техническа спецификация.

6. Образци.

 

23.05.2017   Решение за промяна.

23.05.2017   Техническа спецификация промяна.

23.06.2017   Протокол №1 от 23.06.2017 г.

06.07.2017   Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.