Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Профил на купувача

Архив
2017-013 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" №140, бл. "Май" №1

от 21.04.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Проект на договор

4. Образци

5. Техническа спецификация

6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.

7. УКАЗАНИЯ

 

09.05.2017  Технически паспорт.

09.05.2017  Разяснение. 

11.05.2017  Разяснение 2. 

12.05.2017  Разяснение 3. 

23.05.2017  Протокол №1/23.05.2017.

 

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Враца.