Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-007 „Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца”

от 20.02.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. Проект на договор.

 

08.03.2017 г. Протокол.

27.03.2017 г. Договор Д-98 от 27.03.2017.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца