Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
03-2016-007 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонт на хоризонтална маркировка, знаци и сигнализация на уличната мрежа, свързани с организацията и безопасността на движението в гр. Враца и населените места на тер

от 29.01.2016

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие.

4. Образци.

5. Проект на договор.

6. Договор № У-5 от 13.01.2017

 

   
15.03.2016

Протокол 1.

07.04.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

31.05.2016

Протокол 2.

31.05.2016

Протокол 3.

31.05.2016

Протокол 4.

31.05.2016

Решение за избор на изпълнител.

24.01.2018

Обявление за приключил договор.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца