Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
03-2016-004 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Мито Орозов №45.

от 20.01.2016

Решение № 142 / 19.01.2016 г.

 

   
04.02.2016 г.

Решение № 399 / 04.02.2016 г.

04.02.2016 г.

Доклад.

29.02.2016 г. Договор № У-25-16.02.2016 г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца