начало » Проекти » Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”