начало » Услуги » Банкови сметки на Община Враца

 

 

ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

IBAN BIC ВИД ПЛАЩАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЛАЩАНЕТО
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 448001 Такси за технически услуги
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 448007 Такси за административни услуги
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 448008 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 448011 Такси за гробни места
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 448090 Други общински такси
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 444100 Наеми на общински жилища и имущество
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 444200 Наеми на земя
BG26SOMB91303358922000 SOMBBGSF   Гаранции за участие и изпълнение във връзка с процедури по ЗОП
BG15SOMB91308458922044 SOMBBGSF 447000 Закупуване на документация за участие