Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Банкови сметки на Община Враца

БАНКА ДСК 

 

IBAN

BIC код

ВИД
ПЛАЩАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПЛАЩАНЕТО

 BG12STSA93008413872800

 STSA BGSF

 448001

Такси за технически услуги

 BG12STSA93008413872800

 STSA BGSF

448007

Такси за административни услуги

 BG12STSA93008413872800

 STSA BGSF

448011

Такси за гробни места

 BG12STSA93008413872800

 STSA BGSF

448090

Други общински такси
BG12STSA93008413872800

STSA BGSF

444100

Наеми на общински жилища
BG36STSA93003300146537

STSA BGSF

  Гаранции за участие и изпълнение във връзка с процедури по ЗОП
BG12STSA93008413872800

STSA BGSF

  Закупуване на документация за участие