начало » Екология » Оперативна дейност
   

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ от Община Враца с екологична насоченост.

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

 

График за обслужване на цветни контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло за 2018 г. на територията на община Враца.

График за почистване на обществени територии за м.11 2018 г.

 

График за сметоизвозване и сметосъбиране на община Враца от ОП БКС.

Оперативен план за поддържане на зелени площи и цветни фигури през м.10 и м.11 2018 г.

График за извозване на съдове за битови отпадъци по населените места в община Враца от м.Май до м.Октомври 2018 г.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.