начало » Екология » Оперативна дейност
   

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ от Община Враца с екологична насоченост.

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

 

График за обслужване на цветни контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло за 2018 г. на територията на община Враца.

График за почистване на обществени територии за м.Юли 2018 г.

 

График за сметоизвозване и сметосъбиране на община Враца от ОП БКС.

График за измиване и дезинфекция на съдове за битови отпадъци за 2018 г.

График за измиване на улици в гр.Враца за м.Юли 2018 г.

Оперативен план за поддържане на зелени площи и цветни фигури през м. Юли 2018 г.
Оперативен план за дейност "Косене" за месец Юли 2018 г.

График за автоматично метене на улици в гр.Враца за м.Юли 2018 г.

График за извозване на съдове за битови отпадъци по населените места в община Враца от м.Май до м.Октомври 2018 г.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита.

Графици за изпълнение на дейности по ДДД мероприятия за 2018 г.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.