Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Оперативна дейност
   

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ от Община Враца с екологична насоченост.

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

 

График за обслужване на цветни контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло за 2018 г. на територията на община Враца.

График за обработка на паркове, градини, зелени площи към транспортните ивици, речни корита и гробищни паркове на територията на община Враца срещу насекоми, акари и гризачи за 2019 г.

Приложение 1.              Приложение 2.              Приложение 3.              Приложение 4.    Приложение 5.

График за почистване на обществени територии за м.02 2019 г.

 

График за сметоизвозване и сметосъбиране на община Враца от ОП БКС.

Оперативен план за поддържане на зелени площи и цветни фигури през м.05.2019 г. и Оперативен план за окосяване на тревни площи през м.05.2019 г.

График за извозване на съдове за битови отпадъци по населените места в община Враца от м.Май до м.Октомври 2018 г.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци за 2019 г.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.

График за окосяване за м.04 2019 г.