Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Оперативна дейност
   

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ от Община Враца с екологична насоченост.

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

 

График за обслужване на цветни контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло за 2018 г. на територията на община Враца.

График за почистване на обществени територии за м.Май 2018 г.

 

График за сметоизвозване и сметосъбиране на община Враца от ОП БКС.

График за измиване и дезинфекция на съдове за битови отпадъци за 2018 г.

График за измиване на улици в гр.Враца за м.Май 2018 г.

Оперативен план за поддържане на зелени площи и цветни фигури през м. Май 2018 г.
Оперативен план за дейност "Косене" за периода от 02.05.2018 до 31.05.2018 г.

График за автоматично метене на улици в гр.Враца за м.Май 2018 г.

График за извозване на съдове за битови отпадъци по населените места в община Враца от м.Май до м.Октомври 2018 г.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита.

Графици за изпълнение на дейности по ДДД мероприятия за 2018 г.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.