Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Оперативна дейност
   

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ от Община Враца с екологична насоченост.

Схеми на райони за организирано извозване на битови и други отпадъци

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

Манипулационни планове „Чистота”

Манипулационен план „Озеленяване”

 

Манипулационен план „Косене-Юли 2017”

 

Манипулационен план „Метене тротоари-Юли 2017”

 

Манипулационен план „Метене улици-Юли 2017”

 

Манипулационен план „Миене улици-Юли 2017”

 

Манипулационен план „Зелени площи и цветни фигули”

 

График за обслужване на цветни контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло за 2017 г. на територията на община Враца.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.

 

График за третиране на обектите, подлежащи на обработка срещу насекоми, акари и гризачи през 2017 г. на територията на община Враца.