начало » Екология » Оперативна дейност
   

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ от Община Враца с екологична насоченост.

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

 

График за обслужване на цветни контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло за 2018 г. на територията на община Враца.

График за почистване на обществени територии за м.09 2018 г.

 

График за сметоизвозване и сметосъбиране на община Враца от ОП БКС.

График за измиване и дезинфекция на съдове за битови отпадъци за 2018 г.

График за измиване на улици в гр.Враца за м.08 2018 г.

 

График за ръсене на улици в гр.Враца за м.08 2018 г.

Оперативен план за поддържане на зелени площи и цветни фигури през м.09 2018 г.
Оперативен план за дейност "Косене" за месец 09 2018 г.

График за автоматично метене на улици в гр.Враца за м.08 2018 г.

График за извозване на съдове за битови отпадъци по населените места в община Враца от м.Май до м.Октомври 2018 г.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита.

Графици за изпълнение на дейности по ДДД мероприятия за 2018 г.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.