Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Заповеди на Кмета на Община Враца
 

З А П О В Е Д  № 1813 от 22.10.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за община Враца.

З А П О В Е Д  № 1102 от 14.06.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1101 от 14.06.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно депониране на строителни отпадъци и земни маси.

З А П О В Е Д  № 1100 от 14.06.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно изпълнение изискванията на закона за управление на отпадъците.

З А П О В Е Д  № 1814 от 31.10.2017 год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за община Враца за 2018 г.

З А П О В Е Д  № 952 от 30.05.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно брането на липов цвят на територията на гр. Враца и селата на община Враца.

З А П О В Е Д  № 119 от 24.01.2017 год. на Кмета на Община Враца, относно честотата на сметоизвозването на 1-ви район гр. Враца.

З А П О В Е Д  № 1501 от 28.10.2016 год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и услугите по чл.62 от ЗМДТ за община Враца за 2017 г.

З А П О В Е Д  № 1630 от 27.10.2015год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и услугите по чл.62 от ЗМДТ за община Враца за 2016 г.

З А П О В Е Д  № 2023 от 15.12.2014 год. на Кмета на Община Враца, относно спазване на Наредбата за управление на строителни отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1074 от 20.07.2015 год. на Кмета на Община Враца, относно депониране на строителни отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1661 от 09.10.2014 год. на Кмета на Община Враца
за определяне Границите на районите и услугите по чл. 62 от ЗМДТ на община Враца за 2015 г.

З А П О В Е Д  № 1185 от 14.07.2014 год. на Кмета на Община Враца за определяне на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.