Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

18.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Стоян Кръстев Цонев: Изрязване и изкореняване на храсти и дървета, почистване на речното корито от наносни отложения р.Бистришка, р.Въртешница, р.Лева, р.Рибине, р.Скът" , общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Стоян Кръстев Цонев: Изрязване и изкореняване на храсти и дървета, почистване на речното корито от наносни отложения р.Бистришка, р.Въртешница, р.Лева, р.Рибине, ...

16.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ Разпределение България" АД: "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1 кV на Автомивка", жк Медковец, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ Разпределение България" АД: "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1 кV на Автомивка", жк Медковец, общ. Враца. ...

16.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Динко Трейдинг" ООД: "Подобряване на почвата в землището на гр.Враца чрез третиране с утайка от ПСОВ Враца" , м.Занкиното, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Динко Трейдинг" ООД: "Подобряване на почвата в землището на гр.Враца чрез третиране с утайка от ПСОВ Враца" , м.Занкиното, общ. Враца. ...

12.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "БТК" ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни" , м.Герман, с.Костелево, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "БТК" ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни" , м.Герман, с.Костелево, общ. Враца. ...

10.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Туризъм Каменов и Син" ЕООД, Илия Петров Каменов за подобряване н реконструкция на Горски път с дължина 5,1 км, осигуряващ достъп на противопожарна техника до горските територии на Община Враца...
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Туризъм Каменов и Син" ЕООД, Илия Петров Каменов за подобряване и реконструкция на Горски път с дължина 5,1 км, осигуряващ достъп на противопожарна техника ...

09.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИТАЛ БГ" ЕООД, Георги Искренов Манчев за Промяна производствена дейност за складиране и продажба на дърва за огрев в п.и. с идентификатор 12259.1022.88, у.п.и. IX-5078, кв. 110А по плана на гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИТАЛ БГ" ЕООД, Георги Искренов Манчев: "Промяна производствена дейност за складиране и продажба на дърва за огрев в п.и. с идентификатор 12259.1022.88, у.п.и. ...

03.10.2018
Становище на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД относно Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене
Становище на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД относно постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив ...

28.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД: "Преместване на съществуващ трафопост 250 kVA", м.Егледжето, земл.гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД: "Преместване на съществуващ трафопост 250 kVA", м.Егледжето, земл.гр.Враца. ...

28.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД: "Построяване на трафопост 630 kVA", м.Егледжето, земл.гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД: "Построяване на трафопост 630 kVA", м.Егледжето, земл.гр.Враца. ...

28.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ВИП КОНСУЛТ ЕООД: "Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12 на площадката на ТЕЦ Градска на Топлофикация-Враца ЕАД", Северна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ВИП КОНСУЛТ ЕООД: "Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12 на площадката на ТЕЦ Градска на Топлофикация-Враца ЕАД", Северна ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда