Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6128 Banitsa, с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6128 Banitsa, с.Баница, общ. Враца. ...

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6187 Devene, с.Девене, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6187 Devene, с.Девене, общ. Враца. ...

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6191 Lilyache, с.Лиляче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6191 Lilyache, с.Лиляче, общ. Враца. ...

09.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Булгартрансгаз ЕАД: "Реконструкция на газопреносно отклонение Враца-1", земл.с.Косталево и с.Чирен, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Булгартрансгаз ЕАД: "Реконструкция на газопреносно отклонение Враца-1", земл.с.Косталево и с.Чирен, общ. Враца. ...

08.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Снежана Валентинова Кръстева: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна сезонна жилищна сграда", м.Лиляшка могила, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Снежана Валентинова Кръстева: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна сезонна жилищна сграда", м.Лиляшка могила, гр. Враца. ...

08.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Николов Георгиев: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна жилищна сграда", м.Сениче, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Николов Георгиев: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна жилищна сграда", м.Сениче, гр. Враца. ...

29.10.2018
Обява от ДПП "Врачански балкан"ООД: "Проект по "ОП Околна среда".
Обява от ДПП "Врачански балкан"ООД: "Проект по "ОП Околна среда". ...

29.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Мениджърски бизнес решения ООД: "Цех за студена обработка на метали", Хранително-вкусова зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Мениджърски бизнес решения ООД: "Цех за студена обработка на метали", Хранително-вкусова зона, гр. Враца. ...

23.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХОЛСИМ -България АД: Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик "Лиляче"", земл.с.Лиляче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХОЛСИМ -България АД: Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик "Лиляче"", земл.с.Лиляче, общ. Враца. ...

18.10.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Стоян Кръстев Цонев: Изрязване и изкореняване на храсти и дървета, почистване на речното корито от наносни отложения р.Бистришка, р.Въртешница, р.Лева, р.Рибине, р.Скът" , общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Стоян Кръстев Цонев: Изрязване и изкореняване на храсти и дървета, почистване на речното корито от наносни отложения р.Бистришка, р.Въртешница, р.Лева, р.Рибине, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда