Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

13.01.2011
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване
Местоположение: Имот с кадастрален номер, 011019, с площ в размер 7 000 кв.м   в местността “Катранкьоновото” в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на “ЛЕЙКСАЙТ ...

12.01.2011
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване
. Местоположение: Имот с кадастрални номера, 051044 и 051052, с обща площ в размер 14 000 кв.м   в местността “Скъта” в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост ...

10.01.2011
Уведомление за инвестиционно предложение от „ЧИСТОТА БАЛКАНИ” ЕООД
Местоположение: Поземлен имот с кадастрални номера 12259.1021.345 на адрес: общ. враца, гр. Враца, ул. „Шипка”   Възложител: Георги Ангелов Боснашки- управител с адрес: гр. София 1700, ...

22.10.2010
Изграждане на пистолетно стрелбище – закрит тип
Местоположение:        В кв. Сениче, поземлен имот ПИ №12259.40.2, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца   Възложител: Пламен Николов Георгиев   с адрес: ул.„ Хан Аспарух” ...

20.10.2010
Изграждане на административни офис сгради, гаражи и паркинги
Местоположение: В поземлен имот ПИ №12259.124.9 и ПИ № 12259.124.10 в местност “Орешака”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца  Възложители: Тодор Димитров Тодоров – Управител ...

19.10.2010
Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на износени автомобилни гуми и гумени отпадъци
Местоположение: Ул.“Мездренско шосе” – Източна индустриална зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца     Възложител: ”Химремонтстрой Враца БГ” - ЕООД с адрес: ул.„ ...

15.10.2010
Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на гуми и гумени отпадъци
Характеристика на инвестиционното предложение: ...

15.10.2010
РЕШЕНИЕ BP №32- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване с магазини и складове ...

27.09.2010
Инвестиционно предложение – Рекреационни дейности в местност “Извора”, в землището на с. Нефела общ. Враца
Местоположение: Местност “Извора”, имот № 0042004 в землището на с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца     Възложител: Александър Георгиев Александров с адрес: ул. „Вардар” ...

03.08.2010
РЕШЕНИЕ №27- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тематичен развлекателен парк "Леденика" и "Рехабилитация и ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда