Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

21.07.2011
Изграждане на биологична пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателно предприятие
Местоположение: В поземлен имот № 000366 в землището на с. Чирен, общ. Враца.   Възложител: Никола Иванов Ценов С. Чирен, ул.”Георги Димитров” №15   Лице за контакт – инж. Валя ...

15.06.2011
Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” в гр. Враца
Местоположение: Имоти с кадастрални № № 12259.1021.124 и 12259.1021.125 по кадастралната карта на гр. Враца.   Възложител:   Изпълнителен Директор на Лидл България ЕООД енд КО” КД Милена ...

25.05.2011
Откриване на фабрика за регенериране/вулканизиране/ на гуми
Местоположение:         Имот 12259.1027.277 в Източна промишлена зона, на площ 2 346 кв. м., общ. Враца, обл. Враца, частна собственост, където е предвидено да се открие фабрика за регенериране  /вулканизиране/ ...

16.05.2011
Решение № ВР-16-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни и пункт за съхранение на мляко
Решение № ВР-16-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни и пункт ...

05.05.2011
Изграждане на разпределителен газопровод от ГРС Враца до ОИС Враца извън регулация, ГРП 1 Г в гр. Враца, както и ГРМ с отклонения за крайни потребители в регулацията на града.
Местоположение: Имот 036003, местност “Солишова падина” в землището на с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца, общинска собственост, където е предвиден да се изгради ОИС. Имот 12259.1021.352/кв.235А, ...

29.04.2011
РЕШЕНИЕ №BP-14- ПР /2011г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ “Младост
 Решение № ВР-14-ПР/2011 г. от РИОСВ – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Изграждане на инсталация за комбинирано производство на ...

07.04.2011
Изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни
Местоположение: Имот № 071116 в местност “Край село”, с. Баница, общ. Враца, обл. Враца.     Възложител: Илиян Ангелов Георгиев ул.”Д. Благоев” с. Баница, общ. Враца, обл. ...

08.03.2011
Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ “Младост”
Местоположение: Източна промишлена зона на гр. Враца, на площадката на ОЦ “Младост” с площ 300 кв. м., в имот № 12259.1027.150, собственост на “Топлофикация – Враца” – ...

23.02.2011
Въвеждане на система за механично третиране на сортирани отпадъци на площадката на Холсим /България/ - АД
Местоположение: Имот 012024 на площадката на Холсим /България/ - АД, в землището на с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: Тодор Костов Изпълнителен Директор на Холсим /България/ – ...

21.01.2011
Модернизация на железопътната линия Видин - София
На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС   ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”   У В Е Д О М Я В А   Всички заинтересовани физически ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда