Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

21.11.2011
Засаждане на орехова градина в местност Куманица в землището на гр. Враца
Местоположение: Имот №12259.401.101 намира се в местност Куманица в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца близост до път Е-79, на площ 30 000 кв. м. Собственик на имота е Емил Ганчев Николов.   Възложител: Генади ...

02.11.2011
Изграждане на автосервиз и паркинг
Изграждане на автосервиз и паркинг ...

19.10.2011
Разширяване на база за вторични суровини
Разширяване на база за вторични суровини и извършване на дейности по събиране и транспортиране, предварително третиране и временно съхранение  на отпадъци, чрез допълнението й с нови поземлени имоти и ...

17.10.2011
Водовземане от кладенец за стопански цели
Решение № 38-ПР/2011 г.   на «РИОСВ» гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда   -         Да не се извършва оценка на въздействието върху ...

17.10.2011
Водовземане от съществуващ шахтов кладенец със стопански цели
Решение № 37-ПР/2011 г.   на «РИОСВ» гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда   -         Да не се извършва оценка на въздействието върху ...

11.10.2011
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен
СЪОБЩЕНИЕ  съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен   1. Цел на заявеното използване на водите: ...

05.10.2011
Преотреждане на земеделски имот за изграждане на автосервиз и паркинг в землището на с. Паволче
Възложител:   Костадин Стоянов Костадинов   Обект:   ПУП-ПРЗ за Преотреждане на земеделски имот п.и. 55070.8.3 за изграждане на автосервиз и паркинг в землището на с. Паволче по Картата на възстановена ...

20.09.2011
РЕШЕНИЕ № 14-П/2011г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот №03007, местност "Кравя", землище на с.Згориград, общена Враца"
РЕШЕНИЕ № 14-П/2011г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот №03007, местност "Кравя", землище на с.Згориград, общена Враца" ...

01.09.2011
Преустройство и модернизация на кравеферма за 40 броя крави
Местоположение: Поземлен имот № 9480168 в местност „Пожарковец”, землище Враца, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. Възложител: Детелин Пейчев Дойчинов, с адрес: гр. Враца 3000, ж.к. ...

19.08.2011
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда