Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.02.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

01.02.2012
Промяна предназначението на земя за изграждане на къща за гости в землището на с. Згориград
Местоположение: Имот № 016034 се намира в местност Гладна, в землището на с. Згори град, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 999 кв. м. Собственик на имота е Тони Николов Николов   Възложител: Тони Николов ...

01.02.2012
Промяна предназначението на земя за изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда в землището на с. Згориград
Местоположение: Имот № 016010 намира се в местност Гладна в землището на с. Згори град, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 780 кв. м. Собственик на имота е Ивайло Николов Петков.   Възложител: Ивайло ...

13.01.2012
Изграждане на въздушен електропровод към цех за производство на Амонити в местност "Говедарника" с.Лиляче
...

06.01.2012
Проектиране, изграждане, управление и експлоатация на Детски развлекателен Парк в местността “Пикника” под Хижата.
Местоположение: В местност “Пикника”, под Хижата в землището на гр. Враца, обл. Враца.   Възложител: Туристическо Сдружение “Приказката” ул.”Ген. Леонов” № 52-А-5 гр. ...

23.12.2011
Разрешение №157 от 30.11.2011 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми
Разрешение №157 от 30.11.2011 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми ...

02.12.2011
Изграждане на мандра към ферма за отглеждане на 30 броя крави в землището на с. Три кладенци
Местоположение: Имот № 027035, кв. 27, в местност “Пирашки круши”, в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: Мая Стоянова Ценова ул.”Васил Левски” ...

21.11.2011
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен
За нуждите на Бетонов възел - “Корект” в имот с кадастрален № 12259.1027.38, кв. 4, УПИ 4, с площ 10 364 кв. м., ул.„ Илинден” № 4, Източна промишлена  зона на гр. Враца, общ. Враца, ...

21.11.2011
Засаждане на орехова градина в местност Куманица в землището на гр. Враца
Местоположение: Имот №12259.401.101 намира се в местност Куманица в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца близост до път Е-79, на площ 30 000 кв. м. Собственик на имота е Емил Ганчев Николов.   Възложител: Генади ...

02.11.2011
Изграждане на автосервиз и паркинг
Изграждане на автосервиз и паркинг ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда