Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

12.06.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водно тяло язовир "Лиляче"
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водно тяло язовир "Лиляче" ...

04.06.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Изграждане на кът за отдих в имот с кад.№ 12259.428.8 в землището на гр.Враца
Изграждане на кът за отдих в имот с кад.№ 12259.428.8 в землището на гр.Враца ...

31.05.2012
РАЗРЕШЕНИЕ №233 от 07.05.2012 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма
РАЗРЕШЕНИЕ №233 от 07.05.2012 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства ...

11.05.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водно тяло язовир "Станьов дол", собственост на Холсим - България, с. Бели Извор, Община Враца
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водно тяло язовир "Станьов дол", собственост на Холсим - България, с. Бели Извор, Община ...

11.04.2012
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00185 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00185 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води ...

11.04.2012
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00166 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00166 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води ...

02.04.2012
Уведомление за инвестиционно намерение от фирма "Еко консулт груп" ЕООД
Уведомление за инвестиционно намерение от фирма "Еко консулт груп" ЕООД ...

02.04.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

16.03.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за Шахтов кладенец-"ШК-ХОЛСИМ-БЕЛИ ИЗВОР,ВРАЦА
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за Шахтов кладенец-"ШК-ХОЛСИМ-БЕЛИ ИЗВОР,ВРАЦА ...

16.03.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за каптиран извор "Бели извор"
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за каптиран извор "Бели извор" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда