Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

09.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца при км 6+145
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък ...

03.08.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - За преустройство на базова станция за GSM/UMTS – оборудване. Обновяване мрежата на “БТК” –АД – подмяна на съществуващите антени с нови
Уведомление за Инвестиционно намерение - За преустройство на базова станция за GSM/UMTS – оборудване.  Обновяване мрежата на “БТК” –АД – подмяна на съществуващите антени с ...

03.08.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - За външно присъединяване на “Борса за нехранителни стоки” към Електроразпределителната мрежа и към Водоснабдяване и канализация в местност «Гладно поле» гр. Враца
Уведомление за Инвестиционно намерение - За външно присъединяване на “Борса за нехранителни стоки” към Електроразпределителната мрежа и към Водоснабдяване и канализация в  местност «Гладно ...

02.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък р. Дере, землището на гр. Враца
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водоскок в участък ...

24.07.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - За изграждане на кравеферма за 50 броя крави в землището на с. Лиляче общ. Враца
Изграждане на кравеферма за 50 броя крави в землището на с. Лиляче общ. Враца от ЗП «Радосвета Стойчкова Декова» ...

24.07.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за ползване на река Въртешница /Лева/
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за за ползване на река Въртешница /Лева/ за заустване на отпадъчни води ...

18.07.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-18-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

13.07.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Добив на подземни води от съществуващи водоизточници
Уведомление за Инвестиционно намерение - Добив на подземни води от съществуващи водоизточници ...

15.06.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Разкриване на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС...
Разкриване на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС; събиране и временно съхранение на негодни за употреба ...

12.06.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водно тяло язовир "Лиляче"
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водно тяло язовир "Лиляче" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда